Milieu

environmentBamboe groeit zeer snel en is zeer effectief in gecontroleerde teelt. Bamboe groeit goed in natuurlijke bossen maar ook in beheerde teelt of plantages. Een mix van de twee is vooral gebruikelijk in de bamboebos landschappen van Zuid-China en noord-oosten van India. Ook in Nicaragua werden grote hoeveelheden grond ontbost om plaats te maken voor grote veehouderijen. Bambology zal naast herbebossen van deze grote hoeveelheden ontboste grond ook gebruik maken van natuurlijk aanwezige bamboebossen. De kap in deze natuurlijke bamboebossen is een vorm van bosbeheer, waardoor deze bossen gezond zullen blijven.

We zullen niet stoppen in Nicaragua! We zijn inderdaad van plan om plantages en fabrieken starten in meer Latijns-Amerikaanse landen.


Maar dat is niet alles!

environmentBamboe staat bekend om het vermogen grote hoeveelheden kooldioxide te absorberen en hierdoor zuurstof te genereren (35% meer dan hout bossen). Door de grootschalige teelt van bamboe, zal Bambology helpen het broeikas effect te verminderen.

De koolstof absorberende eigenschappen van bamboe zijn onderzocht in verschillende landen waar het natuurlijk groeit, zoals Mexico (Castañeda, 2006) en China (Song, 2011). Guadua Angustafolia – de soort bamboe welke Bambology teelt- is ruim bestudeerd door Ricardo Rojas Quiroga, student milieu-techniek aan de Universidad Nuestra Señora de La Paz.

Rojas komt tot de conclusie dat elke hectare bamboebos van het Nationaal Park Carrasco een koolstofhoeveelheid absorbeert die vergelijkbaar is met een aantal grote boomsoorten zoals Chinees dennen en eiken. Deze bevindingen komen overeen met dat van vele eerdere studies, een overzicht van deze onderzoeken kunt u vinden in het verslag van 2010 van INBAR.


Bambology is vastbesloten om de kleinste ecologische voetafdruk mogelijk achter te laten. Om dit doel te bereiken werken we met energie uit duurzame bronnen door het gebruik van bamboe.

Om deze reden zal Bambology alleen gebruik maken van grond die is gebruikt voor andere doeleinden. Wij zullen geen oerwouden kappen om bamboe plantages te vestigen.

Bambology helpt om de natuurlijke bronnen te behouden.
environment


This page is also available in: Engels, Frans, Spaans


stempel