Corporate governance

corporate governmentBinnen de Bambology Group , staat de term “corporate governance” voor een verantwoorde bedrijfsvoering gericht op een lange termijn visie aangaande waarden en normen. Efficiënte samenwerking binnen de raad van bestuur, afweging van milieubelangen, openheid en transparantie zijn de belangrijkste aspecten van een gezonde corporate governance en de basis voor de versterking van het vertrouwen in de onderneming en haar management.


corporate-government-4De Bambology raad van bestuur en het management op groepsniveau hechten veel belang aan deze corporate governance. Ons bedrijf is zich bewust van haar economische, ecologische en sociale verantwoordelijkheid en streeft voortdurend naar het juiste evenwicht tussen de tegenstrijdige prioriteiten en verwachtingen van aandeelhouders, investeerders, medewerkers, klanten, zakelijke partners en de plaatselijke gemeenschap te vinden.


Wanneer Bambology een plantage of een fabriek opstart, controleren we altijd onze ecologische voetafdruk, zowel op ecologisch als sociaal effect. Wat dat laatste betreft, streven wij naar een positieve sociale impact binnen de gemeenschap door ondersteuning van onderwijs, gezondheidszorg en het opzetten van andere sociale projecten.
corporate government


corporate governmentVerder zal Bambology alle werknemers op billijke en verantwoorde wijze behandelen, zonder uitbuiting of discriminatie op basis van afkomst, gelooft, leeftijd, geslacht etc.

Binnen de Bambology groep of een entiteit die werkt voor of namens Bambology zal het gebruik van elke vorm van kinderarbeid of enige vorm van dwangarbeid absoluut verboden zijn.


Elke entiteit die werkt voor of namens Bambology is verplicht om onze corporate governance codex te respecteren en deze codex toe te passen binnen hun bedrijfsbeleid.

Bambology staat voor eerlijke handelspraktijken.


This page is also available in: Engels, Frans, Spaans


stempel